2004.
2005.
Zanimljivi linkovi:
www.orpheus.hr
Centar za fonijatriju
Neka uputstva o glasu i glasovnoj patologiji
Biranjem na poveznicu (link) možete na engleskom jeziku pročitati neka uputsva o glasovnoj patologiji i čuvanju glasa. Tekstovi su prenešeni sa web stranica American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery (AAO-HNS), a publicirani su kako bi popularizirali obilježavanje Dana glasa i stalnu brigu o glasu.

Common Problems Affecting Your Voice

Keeping Your Voice Healthy

The Voice and Aging

What is Laryngeal (Voice Box) Cancer?

Special Care for Occupational/Professional Voice Users

Upozorenje: Dokumenti su u Adobe® PDF® formatu. Slobodno se besplatno može koristiti Adobe Reader® na adresi: http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html
.
Poslušajte svoj glas - možda Vam želi nešto reći!

Ideju o obilježavanju posebnog dana - dana glasa inicirali su Brazilski liječnici i glasovni terapeuti 1999. godine. Prije dvije godine, 2003. proslavljen je Prvi svjetski dan glasa koji je  ukazao na važnost čuvanja ljudskog glasa kao najvažnije komponente komunikacije, ali i bitne karike sveukupnog zdravlja. Otorinolaringolozi i svi kojima je glas profesija uduženi u razne udruge, klinike, edukacijske ustanove iz cijeloga svijeta predstavili su program brige o zdravom glasu. Ta briga odnosi se na edukaciju o glasovnim poteškoćama, profesionalnom korištenju glasa, tumorima larinksa i prevenciji bolesti koje uzrokuju bolesti glasnica i larinksa.
U ponedjeljak 16. 4. 2007. obilježava se Svjetski dan glasa
Slave ga i obilježavaju širom svijeta otorinolaringolozi i fonijatri i svi drugi koji se bave
fenomenom ljudskog glasa.

Obilježavaju ga i glasovni umjetnici, a posebice medijski djelatnici svih svjetskih radijskih i televizijskih postaja, jer je taj dan i njihov dan, obzirom da svoju poruku prenose prvenstveno glasom.


Ne zlorabimo svoj glas!
Ove godine Svjetski dan glasa pronosi poruku o važnosti čuvanja glasa u svakoj životnoj dobi.
U dječjoj je dobi vrlo važno razviti primjereno korištenje glasa, ali i izgraditi svijet koji nije zagađen  bukom ili dimom sve do cigareta vlastitih roditelja. 
Zadržati svoj glas zdravim  čini nas kompetentnim u mnogim djelatnostima suvremenog načina života. Okruženi smo novim tehnologijama koji glasu daju važnost i moć! Glasom možemo upravljati strojevima, računalima, mobilnim telefonima, automobilima... 
Glas je ponovno postao važan dio osobnog identiteta. I ne zaboravimo - govorenjem  prenosimo svoje emocije i stavove, ali učinkovitiji smo ako to radimo glasom koji nas "sluša".
I pjevanim glasom osim što možemo zabaviti možemo terapeutski djelovati na druge, na sebe i svoju djecu te uspostaviti blizak i nikada zaboravljen kontakt. 
Zbog toga nemojmo zlorabiti svoj glas. Čuvajmo ga!

Povodom  obilježavanja 85. godišnjice Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdana je monografija (2006, urednik doc. dr. sc. Drago Prgomet) u kojoj su osim povijesnih činjenica publicirani i stučni tekstovi. Jedan od takvih je i tekst prof. dr. sc. Sante Večerine Volić koji povodom obilježavanja Svjetskog dana glasa prenosimo u cjelosti.
REGENENERACIJA GLOTIDNOG VALA
Santa Večerina Volić
Promuklost je simptom koji se čuje, znak koji može ali ne mora ukazivati na bolesne promjene na glasnicama. Još i danas laringologija i fonijatrija susreće se s fenomenom izrazite promuklosti i naoko potpunog zdravih glasnica, grkljana i vokalnog trakta u cjelini, pa se često olako takve promuklosti proglašavaju funkcijskim ili psihogenim, a bolesnike šalju logopedima, fonetičarima i psiholozima kako bi određenim metodama bolesniku vratili "normalan" glas. No, ponekad su takve promuklosti ostale trajne, pogoršavale se do bezglasja, a struka se osjećala bespomoćnom.

Iako je otkriće mogućnosti jednostavne vizualizacije glasnica (Emanuel Garcia, 1854.) indirektnom laringoskopijom bilo ključno u tadašnjim ograničenim metodama prikaza glasnica, također su limiti te metode dugo vremena ograničavali naše spoznaje. Čak i kasnijom virtualnom metodom prikazivanja titranja glasnica – stroboskopijom, nije učinjen veliki odmak u razumijevanju funkcijskih disfonija, jer napete glasnice ne mogu vibrirati, a mehanizam njihovog zakočenja nije bio jasan.

1980. godina bila je izuzetno važna za razvoj znanosti o glasnicama i produkciji glasa. Potpuno neovisno Hirano i Večerina opisuju posebni sloj sluznice glasnica (lamina propria mucosae), koji pokazuje upadljivu pravilnost u svojoj građi. Dok Večerina naglašava i istražuje odnos pravilno poredanih elastičnih i kolagenih niti, Hirano opisuje tri sloja lamine proprije sluznice (površinski, srednji i duboki) od kojih svaki ima svoje značenje u stvaranju glasa. U tijeku proteklih 20 godina ekspanzivno se razvijala nauka u glasu, imajući na umu specifičnosti strukture glasnica i korelirajući te spoznaje sa spoznajama dobivenim korištenjem novih vizualizacijskih tehnika koje su jasno prikazivale kako glasnice vibriraju stvarajući glas. Tako je uveden novi termin glotidni ili glotidni sluznički val pri čemu se željelo naglasiti neovisno gibanje sluznice glasnica. Također je uveden pojam fonokirurgije, koji se ponajprije odnosi na kirurgiju sluznice glasnica, pri čemu su postavljene temeljne odrednice te kirurgije: čuvanje sluzničnog sloja, kako ne bi nastao ožiljak koji bitno remeti glotidni val. Ožiljci ili kaotični raspored vezivnih niti u sluznici glasnica nerijetko dovodi do teških promuklost tj. kaosa u glasu, bez obzira na naoko normalne glasnice nakon fonokirurških postupka.

U posljednjih 10 godina u Fonijatrijskom centru ORL klinike Šalata bilježimo upadljiv porast promuklosti uzrokovane stanjenjem glasnica, glotidnom brazdom na glasnicama, nelastičnosti glasnica, nejednako izraženog Bernoullievog fenomena, ožiljaka u glasnici. Te smo promjene skupno nazvali degenerativnom laringopatijom, a na njih, prema statistici Fonijatrijskog centra Šalata (Referentni centar za fonijatriju Ministarstva zdravstva RH) otpada skoro 20 % uzroka promuklosti registriranih u Centru. U skladu s tim je i činjenica da današnja znanost o glasu smatra ožiljke sluznice glasnica (vocal fold scar) najozbiljnijinm i najtežim problemom glasovne patologije. Danas se elastičnost glasnica i glotidni val kao njezin izraz testiraju mnogim inovativnim metodama, kao što je primjerice kimografija (VKG) ili ultrabrza kinematografije larinksa (HSV) glotisa i uz uporabu računalne tehnologije za obradu digitaliziranog pokretnog slikovnog zapisa kao što je npr. KIPS (Kay Imaging Processing System – KayPentax). Na taj je način vizualizirano sve ono što smo naslućivali: normalna sluznica glasnica ugiba se poput valova na moru ili jedra na vjetru, a gubitak tog vala sudbonosan je za glas. Kako bi testirali elastičnost i ugibljivost glasnica, te glotidni val, uveli smo autorske testove poput testa inspiratorne fonacije ili zvučne frikcije u kombinaciji s moduliranjem akustičke kontrole. To ne bismo mogli izvoditi da nismo prvi u Hrvatskoj uveli transnazalnu endovideo-fiberstroboskopiju. Kao jedan od važnih testova preuzeli smo test rezonantne fonacije po Bumberu. Korištenjem tih metoda registrirali smo i druge izvore vibracija u larinksu, raznolike otoke sluznice koji nadomjesno vibriraju i kreirali naziv sluznični glas. Iako je projekt sluzničnog i glotidnog vala još u tijeku, dosadašnji rezultati već dovoljno govore o temeljnoj važnosti sluznice larinksa i glasnica u stvaranju glasa. Ima dovoljno indicija da je glotidni val temeljna odrednica zdravog glasa. Iz ovakvih spoznaja proizlaze i potreba restauracije i regeneracije glotidnog vala kao temeljne pretpostavke zdravog glasa. Obnoviti glotidni val znači normalizirati oštećenu sluznicu glasnica. To nisu samo elastične i kolagene niti, već također i ekstracelularni matriks čiji se sastav intenzivno istražuje, s obzirom na njegov veliki značaj u elastičnosti i ugibljivosti glasnica. Oštećenja strukture glasnica i glotidnog vala viđamo vrlo često kod glasovnih profesionalaca, nakon fonotraume, nakon kirurških zahvata na glasnicama, posebice onkoloških, te kod djece izložene fonotraumi. Također s dobi raste vjerojatnost oštećenja tog vrijednog vibratornog sloja, a kod nekih je ožiljak u glasnici prirođen.

Nove vizualizacijske tehnike, novi fonatorni testovi, nove metode specifičnih akustičkih analiza koje redovito primjenjujemo i spoznaje o specifičnosti građe vibratornog sloja omogućile su nam dijagnostiku tog sve češće viđenog entiteta. Naime mikro- ožiljci su krivo su bili prepoznati kao funkcijske smetnje fonacije.

Takva nam preciznija dijagnostika nalaže i potrebu regeneracije glotidnog vala. U prvoj polovici proteklog desetljeća pokušali smo regenerirati glotidni val s kolagenom i raznim medijalizacijskim tehnikama, jer je kod dovoljno približenih glasnica ponekad moguće pobuditi glotidni val. U novije vrijeme, nakon što smo prvi u Hrvatskoj ugradili masno tkivo u stanjene i neelastične glasnice, smatramo to metodom izbora kod nekih težih laringopatija. Međutim, sve ove metode ne mogu zamijeniti destruiranu strukturu sluznice glasnica, te su poboljšanja u glasu nepotpuna. Zbog toga su stremljenja svih vodećih glasovnih laboratorija u svijetu usmjerena na iznalaženje optimalnog biogela, koji bi instiliran u glasnice obnovio tkivni elasticitet neophodan za vibriranje. U međuvremenu, dok traje to istraživanje pokušava se ugradnjom pojedinih sastavnica ekstracelularnog matriksa i sluznice glasnica poboljšati elasticitet glasničkog tkiva. Tako planiramo uskoro početi primjenjivati hijaluron, autologni kolagen i autolognu fasciju u sluznicu degeneriranih glasnica. Nakon određenog povijesnog odmaka, postaje jasno da su mnoge funkcijske promuklosti zapravo krivo protumačene, a da se zapravo radilo i gubitku elastičnog sloja sluznice glasnica.

Nove spoznaje traže i nove oblike liječenja. To liječenje budućnosti nije samo fonokirurško već će važnu ulogu imati i postoperacijska regeneratorna stimulacija, koju će na temelju posebno osmišljenog programa provoditi glasovni terapeut. Naime, već je počela klinička primjena kultiviranih autolognih fibroblasta, koji uneseni u degeneriranu sluznicu glasnica - regeneriraju vibratorni sloj pod utjecajem stimulacijske glasovne terapije.

 I kao što se promijenila percepcija uzroka promuklosti, tako se mijenja i percepocija uloge fonokirurgije i glasovne terapije. Radi se o jednom novom području regeneratorne medicine. Taj vid regeneratorne medicine je jedino rješenje za rastući broj vibratornih glasničkih oštećenja, koja su uz bolju dijagnostiku i rezultat modernog fonotraumatskog načina glasovne komunikacije.

Fonijatrijski centar ORL klinike Šalata u povijesti i danas prepoznatljiv je i po svom doprinosu ovom segmentu znanosti o glasu.
Ispunite upitnik!

On će Vam ukazati na moguću glasničku i glasovnu patologiju
zbog koje se trebate obratiti liječniku.  

Svim našim građanima, našim bolesnicima, medijskim djelatnicima, glasovnim umjetnicima, te svim glasovnim profesionalcima (posebice onim kojim mukotrpno odgajaju i educiraju našu djecu) djelatnici Fonijatrijskog centra čestitaju Svjetski dan glasa.


Dr. Đurđica Kovač
Dr. Tihana Ibrahimpašić
Dr. Ratko Prstačić
Mara Rašić, vms

mr. Ana Dembitz, prof.
Neda Čurčić, prof. logopedije
Vesna Kirinić Papeš, prof. fonetike i informatolog
Damir Tarok
ić, prof. psiholog
Tamara Živković Ivanović, prof. logopedije
Brigita Imriš, prof. logopedije
                Glavna sestra Zlatica Prodanović, vms
                Pročelnica Fonijatrijskog centra Prof. dr .sc. Santa Večerina Volić