Koliko je dobar Vaš glas? Imate li problema sa aktivnostima koje zahtijevaju dnevna glasovna opterećenja. Da li je kvaliteta Vašeg glasa loša?

Kada odgovorite na ova jednostavna pitanja u našem kvizu naučit ćete koliko dobro Vaš glas radi za vas. Ovaj upitnik se koristi kao redovno ispitivanje u kliničkoj obradi pacijenata koji imaju problem sa glasom. Preuzet je od Vocal Health Centre (Zdravstvenog centra za glas) Sveučilišta u Michiganu, a naziv kviza je Voice-related Quality of Life Measure. Ovaj upitnik je sličan onima koje koriste mnogi glasovni eksperti u SAD. Postavljen je kao pokazatelj uspješnosti korištenja glasom u svakodnevnom životu, a mjeri je li Vašim glasom postižete ono što želite.

Vrlo je važno slijediti upute. Molimo Vas da ih pažjivo pročitate i imate na umu da odgovarate o stanju Vašega glasa!
POSTUPAK
  • Odredite jačinu i učestalost problema
  • Odgovorite na svako pitanje kako bi mogli identificirati što je problem i koji je najveći među njima.
  • Vaši odgovori moraju uzeti u obzir stanje Vašeg glasa posljednja dva tjedna.
Skala kojm ćete ocjenjivati Vaš problem ima raspon od 1 – 5 kojom. 0 oznažava da niste još ocijenili postavljen problem. Da bi kviz bio uspješan morate odgovoriti na SVAKO pitanje.
Ocjene kojima ćete stupnjevati postavljena pitanja:
0= još nisam odgovorio;1=Ne, nemam problem; 2=Da, imam mali problem;
3
=Da, imam blaži problem; 4=Učestalo; 5=Problem je “gori da gori ne može biti”
 1.
 Problem mi je govoriti glasno ili da me se čuje u buci.
 2.
 Ostajem bez zraka i moram često udisati dok govorim.
 3.
 Ne znam što će "ispasti" kad progovorim.
 4.
 Zabrinut sam ili razočaran.
 5.
 Postajem depresivan.
 6.
 Problem mi je koristiti se telefonom.
 7.
 Imam poteškoća u obavljanju posla.
 8.
 Izbjegavam se družiti.
 9.
 Moram ponavljati da bi me se razumijelo.
10.
 Sve manje izlazim.

Zbroj vaših odgovora je: V-RQOL indeks vašeg glasa je:


Interpretacija rezultata
Ako ste rangirali svako pitanje dobili ste broj koji određuje Vašu kvalitetu života kada se služite glasom (voice-related quality of life - V-RQOL). Postigavši 10 bodova Vaš glas je na  indeksu V-RQOL procjenjen najvišom ocjenom i ne bi trebali imati nikakvih problema u služenju glasom.
U slučaju da je zbroj bodova veći  od 30 i glas procjenjen kao slab ili loš svakako morate posjetiti Vašeg liječnika koji će Vas uputiti na pregled otorinolaringologu - fonijatru.

Želite li savjet stručnjaka Fonijatrijskog centra Šalata ORL klinike Medicinskog fakulteta možete nam se javiti e-poštom

Promukao ili hrapav glas, često ostajanje bez glasa, nagle promjene visine tone medicinski je problem koji morate hitno rješavati sa timom stručnjaka: fonijatar, fonetičar, logoped, psiholog te Vas molimo da ozbiljno shvatite svoj problem.
U slučaju da ste glasovni profesionalc svjesni ste da obavljanje Vaše profesije ovisi o DOBROM glasu!