Fonijatrijski centar Klinike za bolesti uha, nosa i grla
Referentni centar za fonijatriju Ministarstva zdravstva RH
Što je Fonijatrijski centar ORL klinike Šalata?

Fonijatrijski centar dijagnosticira i liječi bolesti verbalne komunikacije, primjerice
usporeni govorni razvoj, mucanje, brzanje u govoru, smetnje artikulacije i rezonacije (nazalni prizvuk u glasu). 

Najveći broja bolesnika koji dolaze u Centar žali se na probleme s glasom: promukli su ili se govorno brzo zamaraju, nemaju uopće glasa, ili  je  fonacija popraćena nelagodom i boli u vokalnom traktu.

Fonijatrijski centar je i Referentni centar za fonijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske te pokriva populaciju u  cijeloj državi i odgovoran je za edukaciju iz tog područja.

Bolesnici su već na prijamu kompjutorski registrirani, a zatim se odvija dijagnostički postupak korištenjem vrlo moderne opreme, koja vizializira vokalni trakt u njegovoj dinamici. Dinamička slika  vibracija glasnica je također kompjutorski arhivirana i uskoro ćemo ostvariti prijenos te slike na daljinu.

Glas i govor se također kompjutorski snimaju i  analiziraju.

U dijagnostičkom timu su osim otorinolaringologa – fonijatara i  drugi  stručnjaci – logopedi., psiholog, fonetičar i  informatičar. 

Kada završi dijagnostički postupak bolesnika operiramo po fonokirurškim principima ili  konzervativno liječimo, odnosno šaljemo članovima našeg tima na govornu i glasovnu edukaciju,odnosno rehabilitaciju.

Naša su vrata otvorena svim bolesnicima sa smetnjama govora i s promuklim glasom, jer će im naša obrada omogućiti  spoznaju o njihovim glasnicam, glasovnoj funkciji i njihovu vokalnom traktu, čime ćemo im omogućiti  bolje korištenje  glasa i čuvanje glasnica.Također možemo neku rizičnu leziju glasnica  egzaktno dijagnosticirati i tako prevenirati  nastanak tumora glasnica.

Posebnu brigu za glas i govor obratit ćemo osobama koje ga pojačano koriste: nastavnici, profesori, odgojitelji, glumci, pjevači, svećenici, političari, novinari, televezijski voditelji .....

Dobro došli u Fonijatrijski centar!
 

Prikaz glasnica: Reikeov oedem
uzrokovan dugotrajnim pušenjem,
uz upalu nastalu dugotrajnom
fonacijom.
Glasovni status: dubok, hrapav glas uz
plitko disanje.
Pretrage su kompjutorizirane,
te arhivirane u digitalnom
obliku (i vizualna i glasovna
komponenta)
Stručni radovi